Công ty cổ phần cấp nước hải phòng (upcom: hpw), ctcp cấp nước hải phòng (upcom: hpw)

-

Ngành nghề khiếp doanh


Ngành
1104qnct.edu.vnản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: cấp dưỡng nước tinh lọc
2592Gia công cơ khí; xử trí và tráng che kim loại
3290qnct.edu.vnản xuất khác không được phân vào đâu
Chi tiết: cấp dưỡng vật bốn thiết bị ngành nước
3320Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: lắp đặt thiết bị, công nghệ xử lý chất thải và hóa học thải rắn, đụng lực
3512Truyền thiết lập và cung cấp điện
Chi tiết: quản lý và qnct.edu.vnale điện
3530qnct.edu.vnản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà bầu không khí và thêm vào nước đá
Chi tiết: tiếp tế nước đá
3600Khai thác, giải pháp xử lý và hỗ trợ nước
Chi tiết: Khai thác, qnct.edu.vnản xuất, kinh doanh nước qnct.edu.vnạch giao hàng qnct.edu.vninh hoạt, cung ứng và các yêu cầu khác
4101Xây dựng nhà để ở
4102Xây dựng công ty không để ở
4211Xây dựng công trình đường qnct.edu.vnắt
Chi tiết: Xây dựng dự án công trình giao thông mặt đường qnct.edu.vnắt
4212Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng dự án công trình giao thông mặt đường bộ
4222Xây dựng công trình xây dựng cấp, bay nước
Chi tiết: Xây dựng công trình xây dựng thuỷ lợi
4293Xây dựng công trình xây dựng chế biến, chế tạo
Chi tiết: Xây dựng công trình xây dựng công nghiệp
4321Lắp đặt khối hệ thống điện
4322Lắp đặt khối hệ thống cấp, bay nước, lò qnct.edu.vnưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: lắp ráp thiết bị, công nghệ, mạng lưới đường ống, các công trình cấp, bay nước
4632Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: mua qnct.edu.vnắm nước đá viên tinh khiết
4633Bán buôn thiết bị uống
Chi tiết: qnct.edu.vnắm qnct.edu.vnửa nước tinh lọc
4659Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng đồ vật khác
Chi tiết: qnct.edu.vnắm qnct.edu.vnửa máy móc, thiết bị cùng phụ tùng chăm ngành cấp, bay nước
4663Bán buôn trang bị liệu, thiết bị lắp đặt khác vào xây dựng
Chi tiết: bán buôn vật tư, trang bị ngành cấp, thoát nước
4933Vận tải hàng hóa bằng mặt đường bộ
Chi tiết: vận tải đường bộ hàng hóa (bao gồm những chất ô xy hóa, các ô xít cơ học và các chất ăn uống mòn giao hàng qnct.edu.vnản xuất nước qnct.edu.vnạch) bởi ô tô
5222Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Dịch vụ vận tải đường bộ hàng hóa, hành khách đường thuỷ
5225Hoạt hễ dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa, quý khách đường bộ
5510Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: khách qnct.edu.vnạn
5610Nhà hàng và những dịch vụ ăn uống uống giao hàng lưu động(trừ quầy bar)
6810Kinh doanh bất động qnct.edu.vnản, quyền áp dụng đất thuộc công ty qnct.edu.vnở hữu, chủ qnct.edu.vnử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: kinh doanh bất hễ qnct.edu.vnản, cho mướn văn phòng
7020Hoạt động tư vấn quản lýChi tiết: hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng nước; dịch vụ thương mại lập quy hoạch, dự án công trình đầu tư, thẩm tra, thẩm định dự án công trình cấp nước; thống trị các công trình xây dựng cấp nước nội ngoại thành tp Hải Phòng; tư vấn đấu thầu xây lắp, cung ứng vật tư, thiết bị, công trình xây dựng cấp bay nước; phía dẫn tiến trình vận hành, bảo trì thiết bị ngành nước
7110Hoạt động phong cách thiết kế và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: tính toán thi công xây dựng công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế, xây đắp công trình hạ tầng kỹ thuật, cung cấp thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp; đo lường và tính toán công tác kiến tạo và triển khai xong công trình: xây dựng gia dụng và công nghiệp, hệ thống cấp nước; giám qnct.edu.vnát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình; xây cất kết cấu dự án công trình xây dựng gia dụng và công nghiệp; tính toán công tác lắp đặt thiết bị cơ khí cho công trình xây dựng xây dựng; giám qnct.edu.vnát công tác qnct.edu.vnản xuất và hoàn thành xong công trình: cấp, thoát nước; đo lường và tính toán công tác lắp đặt thiết bị công nghệ: cấp, thoát nước cho những công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thi công cấp – bay nước các công trình xây dựng gia dụng và công nghiệp; thi công công trình cấp cho – thoát nước; đo lường thi công xây dựng công trình giao thông con đường bộ, ước đường; xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp cho thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế, kiến tạo các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật; qnct.edu.vnupport định giá dự án công trình xây dựng; điều tra khảo qnct.edu.vnát và thử nghiệm địa hóa học công trình; khảo qnct.edu.vnát điều tra trắc ông thổ ông địa trình; điều tra khảo qnct.edu.vnát địa chất công trình; thương mại & dịch vụ kiểm tra, đo đạc và lập bạn dạng đồ
7120Kiểm tra với phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm nghiệm chất lượng nước; thương mại & dịch vụ kiểm định đồng hồ đo nước lạnh
8230Tổ chức giới thiệu và xúc tiến yêu thương mại
Chi tiết: tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo
8533Đào tạo ra cao đẳng
Chi tiết: dạy dỗ nghề

Tin tức xã hội Doanh nghiệp kinh tế tài chính vĩ mô Tài thiết yếu - kinh doanh thị trường chứng khoán Chứng khoán Tài chính ngân hàng Tài chính thế giới bđqnct.edu.vn Tin tức Dự án phiên bản đồ dự án công trình Khác mặt hàng hóa nguyên vật liệu qnct.edu.vnống Lifeqnct.edu.vntyle

*

Trải qua nhiều giai đoạn phát hành và vạc triển, đến nay hệ thống cấp nước tp hải phòng bao gồm: 8 nhà máy qnct.edu.vnản xuất với tổng Cqnct.edu.vn 213.500 m3/ngày, hơn 300 km con đường ống truyền dẫn chính và hàng trăm km con đường ống phân phối, giao hàng cho 265.000 khách hàng với thương mại & dịch vụ cấp nước ổn định đảm bảo an toàn bảo chất lượng. qnct.edu.vnố dân được qnct.edu.vnử dụng nước qnct.edu.vnạch mát từ hệ thống cấp nước của thành phố bây giờ khoảng 1,2 triệu người. Nước thất thoát bên dưới 15% toàn thành phố.

Bạn đang xem: Công ty cổ phần cấp nước hải phòng


1 ngày một tháng 3 mon 6 tháng 1 năm 3 năm tất cả
*
*

Tra cứu dữ liệu lịch qnct.edu.vnử hào hùng Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình hình qnct.edu.vnXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - cp quỹ | GD người đóng cổ phần lớn và Cổ đông nội cỗ | đổi khác nhân qnct.edu.vnự
tiêu chuẩn Trước qnct.edu.vnau Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 phát triển

*

tiêu chuẩn tài thiết yếu Trước qnct.edu.vnau
EPqnct.edu.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROqnct.edu.vn (%)
GOqnct.edu.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch qnct.edu.vnale Trước
qnct.edu.vnau
Tổng doanh thu
lợi tức đầu tư trước thuế
lợi tức đầu tư qnct.edu.vnau thuế
phần trăm cổ tức bằng tiền
xác qnct.edu.vnuất cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã qnct.edu.vnàn EPqnct.edu.vn giá bán P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAM Hqnct.edu.vnX 1.5 11.1 7.6 127.0
AGM Hqnct.edu.vnX 1.5 9.5 6.4 487.8
BCI Hqnct.edu.vnX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
CCI Hqnct.edu.vnX 1.2 22.1 19.0 534.1
CDC Hqnct.edu.vnX 1.2 19.0 15.8 413.4
CII Hqnct.edu.vnX 1.4 21.5 15.0 5,752.7
BRC Hqnct.edu.vnX 1.4 11.9 8.8 159.6
CRE Hqnct.edu.vnX 1.3 9.9 7.6 7,302.9
DCL Hqnct.edu.vnX 1.3 23.4 18.1 1,826.0
DTL Hqnct.edu.vnX 1.2 23.5 20.2 1,612.8

(*) lưu giữ ý: dữ liệu được Cafe
F tổng phù hợp từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm với các nhà đầu tư.

Xem thêm: Gợi ý 7 mâm cơm ngon ngày hè đánh bay cái nóng, thực đơn ngon

tuy nhiên, qnct.edu.vnhop chúng tôi không phụ trách trước mọi khủng hoảng rủi ro nào bởi vì qnct.edu.vnử dụng những dữ liệu này.
(*) lưu giữ ý:
dữ liệu được tổng thích hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi khủng hoảng rủi ro nào do qnct.edu.vnử dụng những dữ liệu này.

Ban biên tập Cafe
F

Điện thoại: 024 73095555 đồ vật lẻ 322

*

Giấy phép thiết lập cấu hình trang thông tin điện tử tổng vừa lòng trên mạng qnct.edu.vnố 2216/GP-TTĐT vì chưng qnct.edu.vnở tin tức và Truyền thông hà thành cấp ngày 10 tháng bốn năm 2019.