Thông báo tuyển sinh trung cấp kết hợp THPT theo chương trình GDTX

Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh tuyển sinh TRUNG CẤP  kết hợp học THPT theo chương trình GDTX cụ thể như sau: