ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 1 NĂM 2016 2017, THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4

Tải Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 1 năm 2016 – 2017 – Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 4 môn Tiếng Việt

Bạn đang xem: Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 4 vòng 1 năm 2016

Tải Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 1 năm 2016 – 2017 – Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 4 môn Tiếng Việt 5 41 0 Tải Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 18 năm 2016 – 2017 – Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 4 môn Tiếng Việt Tải Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 18 năm 2016 – 2017 – Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 4 môn Tiếng Việt 6 560 5 Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp vòng năm 2016 2017 Bài 1: Trâu vàng uyên bác (Điền chữ từ thích hợp.) Sự tích hồ bể Đáp án: ba Đ àn kết Đáp án: o Nhâ đạo Đáp án: n Lá trầu khô trầu Đáp án: cơi Dế bênh vực kẻ yếu Đáp án: mèn Một làm chẳng nên Đáp án: non Nh n Đáp án: â Ở gặp lành Đáp án: hiền Nhân .ậu Đáp án: h 10 Thương người thể thân Đáp án: thương VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 2: Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Câu hỏi 1: Tiếng “ăn” có cấu tạo gồm phận nào? A âm đầu, vần B âm C âm đệm D âm chính, điệu Đáp án: D Câu hỏi 2: Từ tiếng Việt gồm có dấu thanh? A năm B sáu C ba D Bốn Đáp án: B Câu hỏi 3: Trong cấu tạo tiếng thiếu phận nào? A âm chính, vần B vần, âm đầu C âm chính, điệu D âm đầu, âm Đáp án: C Câu hỏi 4: Từ “máy vi tính” tiếng tạo thành? VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A ba B hai C bốn D Một Đáp án: A Câu hỏi 5: Trong tiếng “tâm” có âm cuối chữ nào? A â B t C m D Âm Đáp án: C Câu hỏi 6: Trong câu “Tháp Mười đẹp bơng sen.” có tiếng? A tám B ba C chín D Sáu Đáp án: D Câu hỏi 7: Thủy tộc loài vật sống đâu? A trời B C mặt đất D nước VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: D Câu hỏi 8: Trong tiếng “hồng” có âm đệm nào? A h B a C o D Ng Đáp án: C Câu hỏi 9: Thuyền độc mộc thuyền làm vật liệu gì? A sắt B gỗ C xi măng D Thép Đáp án: B Câu hỏi 10: Từ tiếng Việt gồm có thanh? A bốn B năm C sáu D Bẩy Đáp án: A Bài 3: Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Câu hỏi 1: Trong tiếng “hoài” âm đầu chữ VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: h Câu hỏi 2: Điền từ thiếu vào câu thơ: “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh ước biếc tranh họa đồ” Đáp án: n Câu hỏi 3: Điền từ thiếu vào câu ca dao: “Anh em thể chân tay Rách .ành đùm bọc, dở hay đỡ đần” Đáp án: l Câu hỏi 4: Bài thơ “Truyện cổ nước mình” nhà thơ Lâm Thị Dạ viết Đáp án: Mỹ Câu hỏi 5: Trong thơ “Nàng tiên Ốc” bà già nhặt ốc có vỏ màu biêng biếc Đáp án: xanh Câu hỏi 6: Điền từ thiếu vào câu ca dao: “Khơn ngoan đối đáp người Gà mẹ hoài nhau” Đáp án: đá Câu hỏi 7: Từ “hồi” có âm đầu h, vần oai, có thanh .uyền Đáp án: h Câu hỏi 8: Hãy vần tiếng “lành”: Vần tiếng “lành” VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: anh Câu hỏi 9: Trái nghĩa với từ đùm bọc .úp đỡ từ ức hiếp Đáp án: gi Câu hỏi 10: Trái nghĩa với từ nhân hậu yêu thương từ độc Đáp án: c VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí … ba D Bốn Đáp án: B Câu hỏi 3: Trong cấu tạo tiếng thi u phận nào? A âm chính, vần B vần, âm đầu C âm chính, điệu D âm đầu, âm Đáp án: C Câu hỏi 4: Từ “máy vi tính” tiếng tạo thành? VnDoc – Tải… măng D Thép Đáp án: B Câu hỏi 10 : Từ tiếng Việt gồm có thanh? A bốn B năm C sáu D Bẩy Đáp án: A Bài 3: Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Câu hỏi 1: Trong tiếng “hồi” âm đầu… mẫu miễn phí Đáp án: h Câu hỏi 2: Điền từ thi u vào câu thơ: “Đường vơ xứ Nghệ quanh quanh Non xanh ước biếc tranh họa đồ” Đáp án: n Câu hỏi 3: Điền từ thi u vào câu ca dao: “Anh em thể chân tay

Trang chủ » De Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 8 » Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 8 Năm 2016 – 2017

Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang) Trang chủ >> Giáo án – Bài giảng >> Tư liệu khác Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 8 năm 2016 – 2017 Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (199.47 KB, 5 trang )

Câu hỏi 1: Bộ phận chủ ngữ trong câu “Mẹ nấu chè hạt sen.” là?A. MẹB. mẹ nấuC. mẹ nấu chèD. hạt senĐáp án: ACâu hỏi 2: Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?A. giấc ngủB. lậc đổC. giải nhấtD. cất giấuĐáp án: BCâu hỏi 3: Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?A. ngoằn nghèoB. ngoằn ngoèoC. khúc khỉuD. treo leoĐáp án: ACâu hỏi 4: Trong câu “Bầu trời đêm là tấm thảm nhung đính chi chít sao kimcương.” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?A. so sánhB. nhân hóaC. điệp từD. nhân hóa, so sánhĐáp áVn

Xem thêm: Lich Thi Đâu Cup C1 Châu Âu Mới Nhất, Lịch Thi Đấu Vòng Bán Kết Cúp C1 2022

Doc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíCâu hỏi 8: Dùng câu hỏi trong câu “Em có học bài ngay không nào?” vào mụcđích gì?A. khenB. khẳng địnhC. chêD. đề nghịĐáp án: DCâu hỏi 9: Trong các từ sau, từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?A. cá thuB. cá ngừC. cá quảD. cá songĐáp án: CCâu hỏi 10: Từ, cụm từ nào chỉ hoạt động không làm cho người khỏe mạnh?A. khiêu vũB. thể dụcC. uống rượuD. BơiĐáp án: CBài 2. Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN từ thích hợp vào chỗ trống.Câu hỏi 1: Dụng cụ xác định phương hướng gồm có một kim nam châm luônluôn chỉ phương BắVnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíĐáp án: nhiệmCâu hỏi 3: Ông trạng thả diều chính là Nguyễn Hiề………Đáp án: nCâu hỏi 4: Điền từ trái nghĩa với “ngắn” để hoàn thành câu thành ngữ “Bócngắn cắn ……..”.Đáp án: dàiCâu hỏi 5: Vận động viên bắn giỏi, gọi là thiện ……..ạ.Đáp án: xCâu hỏi 6: Một công trình kiến trúc to lớn, đẹp đẽ, gọi là ………uy nga.Đáp án: ngCâu hỏi 7: Điền âm tr hay ch để tạo từ đúng: …………ốn tìm.Đáp án: trCâu hỏi 8: Kéo co là trò chơi ……….ân gian.Đáp án: dCâu hỏi 9: Đồng nghĩa với từ “nhân dân” là từ ………. bào.Đáp án: đồngCâu hỏi 10: Loại bút có bộ phận chứa mực, khi hết mực phải bơm mực, để mựcrỉ dần ra ở đầu ngòi bút khi viết, gọi là bút ………..áy.Đáp án: mBài 3: Kéo ô vào giỏ chủ đề.VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíA. Đồng nghĩa với ý chíBịt mắt bắt dê, Quyết chí, Hư hỏng, NuVnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Tài liệu liên quan

Thi trang nguyen tieng viet lop 4 vong 16 nam 2016 7 2 11 Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 2 vòng 19 năm 2016 5 7 79 Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 16 năm 2016 – 2017 5 1 21 Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 5 1 11 Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 3 năm 2016 – 2017 5 858 2 Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 19 năm 2016 – 2017 6 2 22 Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017 5 737 3 Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 7 năm 2016 – 2017 6 595 2 Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 8 năm 2016 – 2017 5 1 5 Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 12 năm 2016 – 2017 5 1 5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(199.47 KB – 5 trang) – Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 8 năm 2016 – 2017 Tải bản đầy đủ ngay ×

TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU ĐÀ NẴNG