Lịch Thi Đấu Cúp C1 Châu Âu 2022: Chung Kết Liverpool Vs Real Madrid

-

Trân trọng gửi tới độc giả lịch tranh tài CÚP C1 - CHAMPIONS LEAGUE 2023/24.

Lịch trình hớt tóc C1 2023/2024

* Vòng loại:

+ Sơ loại: từ bỏ 28/6 cho tới 1/7.

Bạn đang xem: Lịch thi đấu cúp c1 châu âu 2022: chung kết liverpool vs real madrid

+ vòng loại thứ nhất: trường đoản cú 12, 13/7 cho tới 19, 20/7.

+ vòng loại thứ hai: từ bỏ 26, 27/7 tới 2, 3/8.

+ vòng loại thứ ba: tự 9, 10/8 cho tới 16/8.

* Vòng Play-off: tự 23, 24/8 cho tới 30, 31/8.

* Vòng bảng:

+ Lượt trận 1: 20, 21/9.

+ Lượt trận 2: 4, 5/10.

+ Lượt trận 3: 25, 26/10.

+ Lượt trận 4: 8, 9/11.

Xem thêm: Cân Điện Tử Ensure Gold Giá Tốt, Giảm Giá Đến 40%, Cân Ensure Giá Tốt Tháng 8, 2023 Vật Tư Y Tế

+ Lượt trận 5: 29, 30/11.

+ Lượt trận 6: 13, 14/12.

* Vòng chung kết:


Lịch thi đấu Play-offs

onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2NTQx
MSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J0YWJfb
Glua19ja
GVv
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2NTQx
MSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2NTQx
MSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2NTQx
MSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2NTQx
MSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2NTQx
MSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsa
W5r
X3Bo
YW5fd
Glja
F9oa
Wdob
Glna
HQi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2NTQx
MSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2NTQx
MSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2NTQx
MSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfd
GVu
X2Jve
F9nb21fbmhvb
V9na
WFp
X2Rhd
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2NTQx
MSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfe
GVt
X3Ro
ZW1f
Z2lha
V9k
YXUi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")"
bổ dưỡng - những món ngón Cây thuốc sản phụ khoa Nhi khoa nam khoa thẩm mỹ - sút cân phòng mạch online Ăn sạch mát sống khỏe mạnh
*

qnct.edu.vn - Trận thông thường kết húi C1 châu Âu thân Man đô thị và Inter Milan sẽ ra mắt lúc 02h00 rạng sáng 11/6 theo giờ việt nam trên sân đi lại Olympic Ataturk.

*

Man city và Inter Milan sẽ tranh ngôi vô địch hớt tóc C1 châu Âu mùa này
Theo lịch thi đấu, trận chung kết cụp C1 châu Âu 2022/2023 giữa Man đô thị và Inter Milan sẽ ra mắt lúc 02h00 rạng sáng sủa 11/6 (giờ Việt Nam). Hai đội bóng vẫn tranh tài bên trên sân vận tải sân Olympic Ataturk, Istanbu trên Thổ Nhĩ.

Đây là lần đồ vật hai trong định kỳ sử, Man thành phố góp khía cạnh trong trận tầm thường kết hớt tóc C1 châu Âu. Trước đó, nửa xanh thành Manchester từng lỗi hẹn với dòng cúp bạc khi chiến bại Chelsea 0-1 ở trận bình thường kết mùa giải 2020/2021.

Trên hành trình dài vào tầm thường kết quắp C1 châu Âu mùa này, Man thành phố đã tiên phong bảng đấu gồm Dortmund, Copenhagen cùng Sevilla. Sau đó, thầy trò HLV Pep Guardiola theo thứ tự hạ knock-out RB Leipzig, Bayern Munich cùng Real Madrid.


Phía bên kia chiến tuyến, Inter Milan từng gồm 3 lần tiến bước đỉnh châu Âu ở từng mùa giải 1963/1964, 1964/1965, 2009/2010. Ngoại trừ ra, Nezzazuri từng có 2 lần về nhì trong các trận chung kết mùa giài 1966/1967 và 1971/1972.

Ở mùa giải này, Inter Milan đứng nhì bảng đấu tất cả Bayern Munich, Barca và Viktoria Plzen. Sau đó, thầy trò HLV Simone Inzaghi lần lượt đánh bại Porto, Benfica với AC Milan sống vòng knock-out nhằm góp phương diện trong trận bình thường kết./.


Tag: lịch thi đấu chung kết húi c1 châu âu lịch tranh tài man city vs inter milan man thành phố vs inter milan man thành phố inter milan cụp c1 châu âu chung kết cúp c1 âu lục lịch thi đấu cúp c1 châu âu


Lịch thi đấu bóng đá lúc này (18/5): khẳng định 2 team vào tầm thường kết Europa League qnct.edu.vn - Đêm nay và rạng sáng sủa 19/5, những đội láng vào chơi phổ biến kết Europa League cùng Conference đang được xác định sau loạt trận phân phối kết lượt về.Lịch tranh tài bóng đá bây giờ (18/5): xác định 2 team vào bình thường kết Europa League

qnct.edu.vn - Đêm nay với rạng sáng 19/5, những đội láng vào chơi bình thường kết Europa League cùng Conference đang được khẳng định sau loạt trận buôn bán kết lượt về.Đại win Real Madrid, Man thành phố hẹn Inter Milan ở chung kết quắp C1 châu Âu qnct.edu.vn - Giành thắng lợi thuyết phục 4-0 trước Real Madrid sinh hoạt trận cung cấp kết lượt về, Man đô thị giành quyền vào phổ biến kết hớt tóc C1 châu Âu với thắng lợi chung cuộc 5-1.


Đại thắng Real Madrid, Man đô thị hẹn Inter Milan ở bình thường kết húi C1 châu Âu

qnct.edu.vn - Giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Real Madrid nghỉ ngơi trận cung cấp kết lượt về, Man thành phố giành quyền vào thông thường kết quắp C1 châu Âu với chiến thắng chung cuộc 5-1.


Biếm họa 24h: Inter Milan mơ về danh hiệu Cúp C1 châu Âu qnct.edu.vn - Biếm họa 24h, Inter Milan mơ về danh hiệu Cúp C1 châu Âu, Chelsea rứa quyền ''quyết định'' trong cuộc đua vô địch siêu việt Anh...


Biếm họa 24h: Inter Milan mơ về thương hiệu Cúp C1 châu Âu

qnct.edu.vn - Biếm họa 24h, Inter Milan mơ về thương hiệu Cúp C1 châu Âu, Chelsea cố kỉnh quyền ''quyết định'' trong cuộc đua vô địch siêu đẳng Anh...


tác dụng Cúp C1 châu Âu 17/5: chiến thắng thuyết phục AC Milan, Inter trực tiếp tiến chung kết qnct.edu.vn - Inter Milan giành thắng lợi với tỷ số 1-0 trước AC Milan trong trận phân phối kết lượt về húi C1 châu Âu 2022/2023, thông qua đó thẳng tiến tầm thường kết giải đấu danh giá nhất châu lục già cùng với chiến trực tiếp củng tổng tỷ số 3-0 chung kết trước địch thủ cùng thành phố.


công dụng Cúp C1 châu Âu 17/5: chiến hạ thuyết phục AC Milan, Inter trực tiếp tiến thông thường kết

qnct.edu.vn - Inter Milan giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước AC Milan trong trận bán kết lượt về hớt tóc C1 châu Âu 2022/2023, qua đó thẳng tiến chung kết giải đấu danh giá nhất lục địa già cùng với chiến thẳng củng tổng tỷ số 3-0 chung cuộc trước kẻ địch cùng thành phố.


chính trị làng mạc hội nhân loại kinh tế thị phần thể thao văn hóa truyền thống vui chơi giải trí luật pháp du ngoạn
quân sự - Quốc phòng sức mạnh Đời sinh sống Podcast công ty Ô sơn - Xe sản phẩm công nghệ ánh mắt Multimedia công nghệ

Tổng Biên tập: NGÔ THIỆU PHONG Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Tuyết Yến, Phạm Công Hân, Đặng Thị Khanh Cơ quan công ty quản: ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT phái mạnh


ko được sao chép lại ngẫu nhiên thông tin nào từ website này khi chưa có sự gật đầu đồng ý bằng văn phiên bản của Báo Điện tử qnct.edu.vn