Lịch Thi Đấu Bóng Đá V League Hôm Nay 27/8, Lịch Thi Đấu Vòng Cuối V

-

update nhanh chính xác và chi tiết nhất lịch tranh tài giải đá bóng vô địch tổ quốc V-LEAGUE 2023. Kết thúc giai đoạn 1, quy trình tiến độ 2 V.League 2023 được tạo thành hai nhóm thi đấu từ 15/7 tới 27/8. đội 1: 8 đội tất cả thứ hạng rất tốt giai đoạn 1 sẽ tranh tài vòng tròn cùng với nhau tìm kiếm ra đơn vị vô địch. Team 2: 6 nhóm bóng đứng cuối bảng xếp hạng tiến độ 1 tranh tài vòng tròn, đội đứng cuối sẽ xuống nghịch V.League 2.

LỊCH THI ĐẤU V-LEAGUE 2023

* Kéo loài chuột xuống giúp thấy lịch thi đấu của group 6 nhóm đua trụ hạng.

Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá v league hôm nay


Lịch tranh tài GIAI ĐOẠN 2

Lịch tranh tài GIAI ĐOẠN 1

Lịch tranh tài VÒNG thông thường KẾT

onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J0YWJfb
Glua19ja
GVv
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsa
W5r
X3Bo
YW5fd
Glja
F9oa
Wdob
Glna
HQi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfd
GVu
X2Jve
F9nb21fbmhvb
V9na
WFp
X2Rhd
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qx
Nz
E1NSIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfe
GVt
X3Ro
ZW1f
Z2lha
V9k
YXUi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")"

Cập nhật lịch trực tiếp, lịch tranh tài vòng cuối V-League 2023 diễn ra chiều 27-8 với vai trung phong điểm là trận Công an thủ đô hà nội FC với Đông Á Thanh Hóa.

Xem thêm: Color trend 2021: nắm bắt ngay xu hướng màu sắc hot trend 2021


 

Lịch tranh tài vòng cuối V-League 2023 ra mắt chiều 27-8

Giờ đấu

Cặp đấu

Trực tiếp

 

 

17:00

Công an thủ đô FC

vs

Đông Á Thanh Hóa

HTV Thể thao, FPT Play, TV360

Hà Nội FC

vs

Viettel FC

VTV5, FPT Play, TV360

Hải phòng FC

vs

Topenland Bình Định

VTV5TNB, FPT Play, TV360

Thép Xanh nam giới Định

vs

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

HTV1, FPT Play, TV360

V-League 2023 sẽ hạ màn vào chiều 27-8 cùng với trận ước tâm điểm Công an hà nội FC-Đông Á Thanh Hóa. Nếu như giành chiến thắng, Công an thành phố hà nội FC xác nhận lên ngôi vô địch cơ mà không cần quan tâm đến kết quả trận tp. Hà nội FC-Viettel FC. Ngay trong khi giành công dụng hòa, đội bóng ngành công an cũng nhiều kĩ năng nâng cúp bởi hiệu số bàn chiến thắng bại vượt trội so với hà nội FC.

*
*
*
*
 Công an tp. Hà nội FC đứng trước thời cơ vô địch V-League 2023. Ảnh: VIỆT TRUNG

Với việc sở hữu 35 điểm, thành phố hà nội FC vẫn còn đó cơ hội bảo đảm thành công ngôi vô địch nếu đánh bại Viettel FC và mong đợi Công an thành phố hà nội FC (37 điểm) sảy chân trước Đông Á Thanh Hóa. Đây là viễn cảnh rất có thể xảy ra vị Đông Á Thanh Hóa đang có niềm tin hưng phấn sau khi lần trước tiên trong lịch sử vẻ vang đoạt cúp bóng đá nước nhà mới đây. Nhưng rất ít người tin vào điều đó bởi hành trình tiến tới ngôi vô địch của Công an tp hà nội FC sẽ quá thuận lợi.

Theo lịch tranh tài vòng cuối V-League 2023 còn hai cặp đấu, gồm: tp hải phòng FC với Topenland Bình Định; Thép Xanh phái nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nhì trận đấu này chỉ từ mang chân thành và ý nghĩa thủ tục bởi các đội không thể cơ hội tuyên chiến đối đầu thứ hạng. Vào đó, Thép Xanh phái nam Định thông tin mở cửa thoải mái để phục vụ khán đưa sau sự nuốm Hội cổ rượu cồn viên đá bóng Nam Định tuyên cha giải thể.