Sách Bài Tập Hóa 10 Kết Nối Tri Thức, Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 10 Mới Nhất

Bài Tập Hóa Học 10 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm bảy chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học …

Bạn đang xem: Sách bài tập hóa 10

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ – HÓA HỌC 10

Bài 1. Thành phần nguyên tửBài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vịBài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tửBài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tửBài 5. Cấu hình electron nguyên tửBài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tửĐề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học 10

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN – HÓA 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa họcBài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoànBài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa họcĐề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hóa học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hóa học 10

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 12. Liên kết ion – tinh thể ionBài 13. Liên kết cộng hóa trịBài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tửBài 15. Hóa trị và số oxi hóaBài 16. Luyện tập: Liên kết hóa họcĐề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Hóa học 10

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Bài 17. Phản ứng oxi hoá – khửBài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơBài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá – khửBài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa – khửĐề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Hóa học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Hóa học 10

CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bài 21. Khái quát về nhóm halogenBài 22. CloBài 23. Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua

Xem thêm: 10 serum trị mụn hàn quốc giúp da chắc khỏe tuyệt đối, kem trị mụn hàn quốc

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của cloBài 25. Flo – Brom – IotBài 26. Luyện tập: Nhóm halogenBài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của cloBài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và IotĐề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Hóa học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Hóa học 10

CHƯƠNG 6. OXI – LƯU HUỲNH

Bài 29. Oxi – ozonBài 30. Lưu huỳnhBài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnhBài 32. Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxitBài 33. Axit sunfuric – Muối sunfatBài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnhBài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnhĐề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Hóa học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Hóa học 10

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC – HÓA HỌC 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa họcBài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa họcBài 38. Cân bằng hóa họcBài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa họcĐề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Hóa học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – Hóa học 10

Mê Tải Sách là thư viện sách online cho phép người dùng tải sách miễn phí, tải sách hay, download sách miễn phí, download sách hay, đọc sách online. Chúng tôi có rất nhiều sách thuộc nhiều thể loại với những định dạng Ebook phổ biến cho điện thoại và máy tính. Bạn đọc có thể xem online hoặc download về máy để tiện theo dõi.

Sách Giáo Khoa Lớp 1

Sách Giáo Khoa Lớp 2

Sách Giáo Khoa Lớp 3

Sách Giáo Khoa Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lớp 5

Sách Giáo Khoa Lớp 6

Sách Giáo Khoa Lớp 7

Sách Giáo Khoa Lớp 8

Sách Giáo Khoa Lớp 9

Sách Giáo Khoa Lớp 10

Sách Giáo Khoa Lớp 11

Sách Giáo Khoa Lớp 12

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm trên Internet. Chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên web này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 – Kết nối tri thức

Lớp 2 – Chân trời sáng tạo

Lớp 2 – Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 – Kết nối tri thức

Lớp 3 – Chân trời sáng tạo

Lớp 3 – Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 – Kết nối tri thức

Lớp 4 – Chân trời sáng tạo

Lớp 4 – Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 – Kết nối tri thức

Lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Lớp 6 – Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 – Kết nối tri thức

Lớp 7 – Chân trời sáng tạo

Lớp 7 – Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 – Kết nối tri thức

Lớp 8 – Chân trời sáng tạo

Lớp 8 – Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 – Kết nối tri thức

Lớp 10 – Chân trời sáng tạo

Lớp 10 – Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 – Kết nối tri thức

Lớp 11 – Chân trời sáng tạo

Lớp 11 – Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Lời giải Sách bài tập Hóa 10 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Hóa học 10 từ đó học tốt môn Hóa học lớp 10 10 để đạt điểm cao trong bài thi Hóa lớp 10 hơn.