Văn bản thông báo về việc phòng chống dịch Covid - 19

19/08/2020
602

Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh thông báo về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới