Khoa Tàu thủy thông báo tuyển sinh năm 2022

08/06/2021
3393

Trường cao đẳng Giao thông Quảng Ninh thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và chứng chỉ tàu cá, cụ thể như sau:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG QUẢNG NINH

KHOA ĐÀO TẠO NGHỀ TÀU THỦY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022

Trường cao đẳng Giao thông Quảng Ninh thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và chứng chỉ tàu cá, cụ thể như sau:

TT

Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa

Điều kiện dự thi, kiểm tra

I

Chứng chỉ nghiệp vụ

1

Chứng chỉ thủy thủ (TT)

Đủ 16 tuổi trở lên

2

Chứng chỉ thợ máy (TM)

Đủ 16 tuổi trở lên

3

Chứng chỉ lái phương tiện (LPT)

Đủ 18 tuổi trở lên

II

Chứng chỉ đặc biệt

 

1

Chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc (CT)

Có chứng Thủy thủ hoặc Lái phương tiện thủy nội địa trở lên

2

Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển

Có chứng chỉ Thủy thủ hoặc Lái phương tiện hoặc Thợ máy trở lên

III

Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM)

1

GCNKNCM Thuyền trưởng hạng nhất (T1)

Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì (thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng hạng nhì đủ 24 tháng trở lên).

2

GCNKNCM Thuyền trưởng hạng nhì (T2)

Có GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba (thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng hạng ba đủ 18 tháng trở lên).

3

GCNKNCM Thuyền trưởng hạng ba (T3)

Đủ 18 tuổi trở lên; có chứng chỉ lái phương tiện hoặc chứng chỉ thủy thủ (thời gian đảm nhiệm chức danh đủ 12 tháng trở lên).

4

GCNKNCM Máy trưởng hạng nhất (M1)

Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có GCNKNCM máy trưởng hạng nhì (thời gian đảm nhiệm chức danh máy trưởng hạng nhì đủ 18 tháng trở lên).

5

GCNKNCM Máy trưởng hạng nhì (M2)

Có GCNKNCM máy trưởng hạng ba (có thời gian đảm nhiệm chức danh máy trưởng hạng ba đủ 12 tháng trở lên).

6

GCNKNCM Máy trưởng hạng ba (M3)

Đủ 18 tuổi trở lên; có chứng chỉ thợ máy (có thời gian đảm nhiệm chức danh thợ máy đủ 12 tháng trở lên)

IV

Chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá

1

Thuyền trưởng tàu cá hạng nhất

Có chứng chỉ Thuyền trưởng tàu cá hạng II

2

Thuyền trưởng tàu cá hạng nhì

Đủ 15 tuổi trở lên

3

Máy trưởng tàu cá hạng nhất

Có chứng chỉ Máy trưởng tàu cá hạng II

4

Máy trưởng tàu cá hạng nhì

Đủ 15 tuổi trở lên

Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ: Khoa đào tạo nghề Tàu thủy, trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh, tổ 7 khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0982.355.566 (thầy Tuấn trưởng khoa Đào tạo nghề Tàu thủy)./.

Chi tiết văn bản: Tại đây

Thành phần hồ sơ: tại đây

Đơn xin học: Tại đây