Top 4 Đề Kiểm Tra 15 Phút Vật Lý 10 Chương 1 5 Phút Vật Lý 10 Chương 1

Chương 1: Động học chất điểm bao gồm 5 chủ đề về chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi đều, sự rơi tự do, chuyển động tròn đều, tính tương đối của chuyển động. Để củng cố thêm kiến thức và giúp các em hệ thống lại những gì đã học, chúng tôi xin giới thiệu đến các em bộ tài liệu đề kiểm tra 15 phút vật lý 10 chương 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút vật lý 10 chương 1

TẢI XUỐNG PDF ↓

Danh sách các trường có trong bộ đề kiểm tra 15 phút vật lý 10 chương 1.

Trường THPT Phan Châu Trinh (8 đề)Khối 10 Nâng cao

Ma trận đề kiểm tra 15 phút vật lý 10 chương 1.

Hầu hết những bộ đề kiểm tra 15 phút chỉ bao gồm phần trắc nghiệm có dạng câu hỏi như sau:

Câu 1: Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của chiếc ôtô có tính tương đối?A. Vì chuyển động của chiếc ôtô được quan sát ở các thời điểm khác nhau.B. Vì chuyển động của chiếc ôtô được xác định bởi những người quan sát khác nhau đứng bên lề đường.C. Vì chuyển động của chiếc ôtô không ổn định: lúc đứng yên, lúc chuyển động.D. Vì chuyển động của chiếc ôtô đựơc quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau.

Câu 2: Một chất điểm chuyển động có phương trình: x = 20 -15t + 3t2 (x đo bằng m, t đo bằng s).Vận tốc ban đầu v0 và gia tốc a của chất điểm là:A. v0 = -15m/s ; a = 3 m/s2 C. v0 = -20m/s ; a = 6 m/s2B. v0 = 20m/s ; a = 3 m/s2 D. v0 = -15m/s ; a = 6 m/s2

Câu 3: Một chiếc thuyền buồm chạy xuôi theo dòng sông, sau 1 giờ đi được 10km. Một khúc gỗ trôi theo dòng sông sau 1 phút trôi được 100/3 m. Vận tốc của thuyền buồm so với nước bằng bao nhiêu?A. 8 km/h B. 10km/h C. 12 km/h D. 5,55m/s

Câu 4: Một người ngồi trên ghế của 1 đu quay đang quay với tần số 5 vòng/phút. Khoảng cách từ chỗ ngồi đến trục của đu quay là 3 m. Gia tốc hướng tâm của người đó là:A. 8,2 m/s2B. 2,96 m/s2C. 29,6 m/s2D. 0,82 m/s2

Câu 5: Hai vật được thả rơi tự do từ 2 độ cao khác nhau h1 và h2. Vận tốc khi chạm đất của vật thứ nhất lớn gấp 2 lần vận tốc khi chạm đất của vật thứ hai. Tỉ số các độ cao h1/h2 là bao nhiêu?A. h1/h2 = 2 B. h1/h2 = 0,25. C. h1/h2 = 4 D. h1/h2 = 3

Câu 6: Phương trình chuyển động của 1 chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 2t – 6 ( x đo bằng km, t đo bằng h) Quãng đường đi được của chất điểm sau 2 giờ chuyển động là bao nhiêu?A. – 2km B. 2km C. 4km D. – 4km

Câu 7: Vận tốc vũ trụ cấp 1 gần bằng 8 km/s. Một tàu vũ trụ được phóng lên từ mặt đất chuyển động nhanh dần đều với gia tốc bằng 40 m/s2. Hỏi sau khi phóng bao lâu tàu đạt đến vận tốc đó?A. 220 s B. 3 phút 20 giây C. 180 s D. 3 phút 10 giây.

Câu 8: Chọn câu sai? Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đềuA. Đặt vào vật chuyển động tròn. C.

Xem thêm: Kỹ Thuật Quay Vô Lăng Mấy Vòng Vô Lăng? Tổng Quan Hệ Thống Lái

Có độ lớn không đổi.B. Luôn hướng vào tâm của quỹ đạo. D. Có phương và chiều không đổi.

Câu 9: Một ôtô rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 225 m đạt vận tốc 54km/h. Kể từ lúc rời bến xe mất bao nhiêu thời gian để đi được 25m?A. 20s B. 10s C. 25s D. 15s

Câu 10: Chọn câu sai? Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thìA. Vận tốc tức thời tăng theo hàm bậc nhất của thời gian.B. Quãng đường đi được tăng theo hàm bậc hai của thời gian.C. Vectơ gia tốc cùng chiều với vectơ vận tốc.D. Gia tốc là đại lượng không đổi.

Câu 11: Hãy chỉ ra câu không đúng.A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với thời gianchuyển động.D. Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.

Câu 12: Một vật được thả rơi từ độ cao 122,5m. Tính thời gian rơi t và quãng đường s vật rơi được tronggiây cuối cùng. Lấy g = 9,8m/s2A. t = 4,9s ; s = 42,5s C. t = 5s ; s = 42,5mB. t = 4,9s ; s = 44,1m D. t = 5s ; s = 44,1m

Câu 13: Trong hệ trục tọa độ xOt, đồ thị chuyển động của vật chuyển động thẳng đều đi từ gốc tọa độ,theo chiều dương, sẽ có dạng:A. Một đường thẳng dốc lên.B. Một đường thẳng song song trục thời gian.C. Một đường thẳng dốc xuống.D. Một đường thẳng xuất phát từ gốc tọa độ, dốc lên.

Bộ đề kiểm tra 15 phút vật lý 10 chương 1 mà chúng tôi cung cấp cho các em, có thể giúp các em hệ thống kiến thức ngoài ra còn giúp các em chuẩn bị tốt cho những bài kiểm tra 15 phút không báo trước khi tham gia học trên lớp.

Để download tài liệu Kiểm tra 15 phút Lí 10 chương 1 các bạn click vào nút download bên dưới.