LUYỆN THI VIOLYMPIC - ️ MỘT SỐ DẠNG TOÁN THI VIOLYMPIC LỚP 4

-

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 trường đoản cú vòng 1 mang đến vòng 10 cấp giang sơn năm 2021 – 2022 (có giải bỏ ra tiết).

Bạn đang xem: ️ Một Số Dạng Toán Thi Violympic Lớp 4

ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 NĂM HỌC 2021 – 2022 TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 10 QUỐC GIA (Có giải chi tiết)

Liên hệ tư vấn tài liệu học hành ôn thi giải Violympic Toán lớp 4 trên mạng:

Nội dung tài liệu bao hàm có: 10 vòng thi tệp tin đề cùng file trả lời giải, các vòng tự do (vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6), vòng 7 cung cấp trường, vòng 8 cấp huyện, vòng 9 cấp cho tỉnh, vòng 10 cấp cho quốc gia. Mỗi vòng thi có các câu hỏi được phân theo 3 bài bác thi. Ngôn từ mẫu các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo xem tại đây:

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022

BÀI THI SỐ 1: SẮP XẾP (từ trái quý phái phải, từ trên xuống dưới)

11896 – 11514 = 382620 + (120 : 3) x 5 = 820
2451 : 3 + 120 = 937Một nghìn ko trăm linh tám = 1008
375 x 3 = 11251196 + 38 x 5 = 1386
4588 : 4 + 785 = 19323000 + 2 x 1000 = 5000
78652 – 69351 = 930120000 : 2 = 10000
Hai mươi nghìn một trăm ba mươi bảy = 20137Số ngay lập tức trước của 21386 = 21385
15000 + 7500 = 2250096388: 4 = 24097
86388 : 6 + 25000 = 3939840000 + 3000 + 90 + 7 = 43097
16380 x 3 = 4914055375 – 25000 : 5 = 50375
13693 + 43080 = 5677360000 + 900 + 50 + 8 = 60958
86385 – 39632 : 2 = 66569Bảy mươi tư nghìn hai trăm bốn mươi tám = 74248
80654 – 654 = 8000027332 x 3 = 81996
Số ngay thức thì sau của 83057 = 830588 x 11050 = 88400
75267 + 20794 : 2 = 8566490000 + 500 + 30 = 90530
96325 – 532 = 9579386352 + 12106 = 98458

BÀI THI SỐ 2 – 12 bé GIÁP

Câu 1: x : 2630 = 5. Giá trị của x là ……..5 x 2630 = 13150

Điền 13150

Câu 2: Tính 3000 + 25600 = …..

Điền 28600

Câu 3: Chu vi của hình vuông có cạnh 15cm là: ……..cm

Hướng dẫn

Chu vi của hình vuông vắn là: 15 x 4 = 60 (cm)

Điền 60

Câu 4: Tính: 96385 – 13263 = ,………….

Điền 83122

Câu 5: một vài trừ đi 9425 rồi thêm vào đó 213 thì được 862. Số đó là: ………..

Hướng dẫn

Số kia là: 862 – 213 + 9425 = 10074

Điền 10074

Câu 6: Số tất cả hai mươi bố nghìn, chín trăm, năm đơn vị chức năng là: ……..

Điền 23905

Câu 7: tìm x biết: x x 3 x 5 = 15915

Trả lời: giá trị của x là: ………….

Hướng dẫn

x x 3 x 5 = 15915

x x 3 = 15915 : 5

x x 3 = 3183

x = 3183 : 3

x = 1061

Điền 1061

Câu 8: Tính: 20156 – 1260 : 4 = ……

Điền 19841

Câu 9: Nếu đem số nhỏ tuổi nhất tất cả 5 chữ số cộng với số lớn nhất có 3 chữ số thì được hiệu quả là: ………………..

Xem thêm: Tây ban nha trở lại đẳng cấp trước maroc, bồ đào nha để cr7 dự bị khi gặp thụy sĩ?

Hướng dẫn

Số nhỏ dại nhất tất cả 5 chữ số là: 10000

Số số lớn nhất có 3 chữ số là: 999

Tổng đề nghị tìm là: 10000 + 999 = 10999

Điền 10999

Câu 10: Số “Hai mươi lăm nghìn không trăm bố mươi sáu” được viết là …………….

Điền 25036

Câu 11: Điền số phù hợp vào địa điểm trống: 19m 25cm = ……….cm

Điền 1925

Câu 12: Dùng các số 2; 4; 8 để viết thành các số có 3 chữ số không giống nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu số?

Hướng dẫn

Cách 1: Chữ số hàng nghìn có 3 phương pháp chọn

Chữ số hàng chục có 2 phương pháp chọn

Chữ số hàng đơn vị có một cách chọn

Số số thỏa mãn nhu cầu là: 3 x 2 x 1 = 6 (số)

Cách 2: những số viết được thỏa mãn nhu cầu đề bài là: 248; 284; 428; 482; 824; 842

Vậy viết được 6 số thỏa mãn.

Điền 6

Câu 13: An sở hữu 2 quyển vở mỗi quyển 23500 đồng. An đưa mang đến người bán sản phẩm 100000 đồng. Hỏi người bán hàng trả lại đến An từng nào tiền thừa?

Trả lời: …………………đồng

Hướng dẫn

Số chi phí An đề xuất trả là: 23500 x 2 = 47000 (đồng)

Số chi phí người bán hàng trả lại là: 100000 – 47000 = 53000 (đồng)

Điền 53000

Câu 14: Điền số vào nơi trống trong dãy số có quy luật sau đây:

5; 25; 29; 85; 89; ….

A) 131 B) 98 C) 145 D) 105

Hướng dẫn

Ta có: 5 x 5 = 25

(2×2)+(5×5)=29

(2×2)+(9×9)=85

(8×8)+(5×5)=89

(8×8)+(9×9)=145

Chọn C) 145

Câu 15: (100 – 1) x (100 – 2) x … x (100 – 99) x (100 – 100) = ………

Điền 0

BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: Mai tải hai gói bánh, mỗi gói giá chỉ 16 500 đồng. Mai gửi cô bán hàng 50 000 đồng. Cô bán sản phẩm trả lại mang lại Mai……..đồng

Hướng dẫn:

Mai yêu cầu trả cô bán hàng số tiền là: 16 500 x 2 = 33 000 (đồng)

Cô bán hàng trả lại mang lại Mai số tiền là: 50 000 – 33 000 = 17 000 (đồng)

Điền 17000

Câu 2: một số gấp lên 6 lần thì được 48. Vậy số đó là……..

Hướng dẫn:

Số kia là: 48 : 6 = 8

Đáp số: 8

Câu 3: Số bao gồm 4 nghìn, 2 trăm với 3 đơn vị là…….4203

Câu 4: kiếm tìm X biết X x 2 x 3 = 1056.

Hướng dẫn:

X x 2 x 3 = 1056.

X x 2 = 1056 : 3

X x 2 = 352

X = 352 : 2

X = 176

Câu 5: diện tích s của một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 8cm cùng chiều rộng kém chiều dài 2cm là…..cm2

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 8 – 2 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: (8 + 6) x 2 = 28 (cm)

Cạnh hình vuông vắn là: 28 : 4 = 7 (cm)

Diện tích hình vuông là: 7 x 7 = 49 (cm2)

Điền 49

*
Tới vị trí bán

Tự luyện Vi
Olympic To&#x
E1;n 4 Phi&#x
EA;n Bản 2.0 (Tập 1 Tập 2)

50.000 đ
Nơi bán: Hồ Ch&#x
ED; Minh
*

*
Tới địa điểm bán

Tự luyện Vi
Olympic To&#x
E1;n 4 Phi&#x
EA;n Bản 2.0 (Tập 1)

50.000 đ
Nơi bán: Hồ Ch&#x
ED; Minh
*

*
Tới nơi bán

Tự luyện Violympic To&#x
E1;n lớp 4 tập 2 (T&#x
E1;i bản)

20.000 đ

*
Tới nơi bán

Tự luyện Violympic To&#x
E1;n lớp 4 tập 1 (T&#x
E1;i bản)

20.000 đ

*
Tới khu vực bán

Tự luyện Violympic To&#x
E1;n lớp 4 tập 2 (2.0)

25.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Tự luyện Violympic to&#x
E1;n bằng tiếng anh lớp 4

22.000 đ
*
Tới khu vực bán

Tự Luyện Violympic To&#x
E1;n Bằng Tiếng Anh Math Violympic Lớp 4

25.000 đ
*
đối chiếu giá

Tự luyện Violympic To&#x
E1;n 9 Tập 1 - T&#x
E1;c giả: Nguyễn Hải Ch&#x
E2;u - L&#x
EA; Thống Nhất - Đặng Văn Quản

Giá tự 20.000 đ
*
Tới vị trí bán

Fahasa - Tự Luyện Violympic To&#x
E1;n 3 - Tập 2 Lazada
Mall

16.020 đ -20 %