Vỏ chai thủy tinh đựng rượu cao cấp chai thủy tinh đựng rượu đẹp giá rẻ

Mã sản phẩm: CRT.GO | Trong 100mlThương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1.Thông tin sản Phẩm :- Mã số : CRT.GO , CRM.GO- Kích thước :- Trọng lượng :700 – 250gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật :- Với kiểu dáng sang trọng, Thủy…

Bạn đang xem: Chai thủy tinh đựng rượu cao cấp

Bình Trụ Rồng Đựng Rượu Nắp Gài 10 Lít | BRG 10L , Thủy Tinh Cao Cấp

( 10000ml | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

Mã sản phẩm: BRG-10L | 10000mlThương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BRG 10L- Kích thước : ( Đk 17.0cm – Cao 49cm – Miệng12.0cm )- Dung tích : 10000ml- Trọng lượng : 2500gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship…

Bình Thủy Tinh Quai Xách Nắp Tím 2.0 Lít | HK 2.0 , Tùy Chọn Có hoặc không vòi

( 2 lit | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

Mã sản phẩm: HK-2.0 | Ko VòiThương hiệu: Jusheng glassMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : HK 2.0- Kích thước : Xem Chi tiết Trên hình​​​​​- Dung tích : 2000ml- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật :Sản PhẩmBình Thủy…

Bình Thủy Tinh Quai Xách Nắp Tím 3.0 Lít | HK 3.0 , Tùy Chọn Có hoặc không vòi

( 3 lit | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

Mã sản phẩm: HK-3.0 | Ko VòiThương hiệu: Jusheng glassMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : HK 3.0- Kích thước : Xem Chi tiết Trên hình​​​​​- Dung tích : 3000ml- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật :Sản PhẩmBình Thủy…

Bình Thủy Tinh Quai Xách Nắp Tím 5.0 Lít | HK 5.0 , Tùy Chọn Có hoặc không vòi

( 5 lit | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

Mã sản phẩm: HK-5.0 | Ko VòiThương hiệu: Jusheng glassMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : HK 5.0- Kích thước : Xem Chi tiết Trên hình​​​​​- Dung tích : 5000ml- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật :Sản PhẩmBình Thủy…

Bình Thủy Tinh Quai Xách Nắp Tím 8.0 Lít | HK 8.0 , Tùy Chọn Có hoặc không vòi

( 8 lit | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

Mã sản phẩm: HK-8.0 | Ko VòiThương hiệu: Jusheng glassMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : HK 8.0- Kích thước : Xem Chi tiết Trên hình​​​​​- Dung tích : 8000ml- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật :Sản PhẩmBình Thủy…

Bình Thủy Tinh Quai Xách Nắp Tím 10.0 Lít | HK 10.0 , Tùy Chọn Có hoặc không vòi

( 10 lit | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

Mã sản phẩm: HK-10.0 | Ko VòiThương hiệu: Jusheng glassMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : HK 10.0- Kích thước : Xem Chi tiết Trên hình​​​​​- Dung tích : 10000ml- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật :Sản PhẩmBình Thủy…

Bình Thủy Tinh Quai Xách Nắp Tím 12.0 Lít | HK 12.0 , Tùy Chọn Có hoặc không vòi

( 12 lit | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

Mã sản phẩm: HK-12.0 | Ko VòiThương hiệu: Jusheng glassMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : HK 12.0- Kích thước : Xem Chi tiết Trên hình​​​​​- Dung tích : 12000ml- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật :Sản PhẩmBình Thủy…

Bình Thủy Tinh Quai Xách Nắp Tím 16.0 Lít | PH 16.0 , Tùy Chọn Có hoặc không vòi

( 16 lit | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

Mã sản phẩm: HK-16.0 | Ko VòiThương hiệu: Jusheng glassMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : HK 16.0- Kích thước : Xem Chi tiết Trên hình​​​​​- Dung tích : 16000ml- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật :Sản PhẩmBình Thủy…

Xem thêm: Bạn Có Tin Rằng Vỏ Trứng Gà Bón Cây ? Cách Xử Lý Vỏ Trứng Bón Cây Tại Nhà

Bình Thủy Tinh Quai Xách Nắp Tím 20.0 Lít | HK 20.0 , Tùy Chọn Có hoặc không vòi

( 20 lit | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

Mã sản phẩm: HK-20.0 | KoVòiThương hiệu: Jusheng glassMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : HK 20.0- Kích thước : Xem Chi tiết Trên hình​​​​​- Dung tích : 20000ml- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật :Sản PhẩmBình Thủy…Mã sản phẩm: BCR.PT | 750Thương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BCR.TR-750- Kích thước : ( Cao cm – Đ.kính cm – Đ.kính cm)- Dung tích : 750ml- Trọng lượng :700gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship Toàn quốc2….Mã sản phẩm: BCR.VCA | 750Thương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BCR.TR-750- Kích thước : ( Cao 27cm – Đ.kính Ovan 10*8.0cm – Đ.kính trong miệng 3.0cm)- Dung tích : 750ml- Trọng lượng :700gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng -…

Bình Thủy Tinh XO Đựng rượu | BCR.XO , Dung Tích , Kiểu Dáng Tùy Chọn

( 750ml | 500ml | Tùy Chọn kiểu Dáng )

Liên hệ

Mã sản phẩm: 1 BÌNH XO QUẠT 750MLThương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1.Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BCR.XO| 750 ; BCR.XO | KC.500 ; BCR.XO | X.500- Kích thước :- Trọng lượng :700 – 250gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật…

Bình Thủy Tinh Trụ Rồng Đựng rượu 500ml | BCR.TR-500 , Thủy Tinh Cao Cấp

( 750ml | Hộp 01 Bình )

Liên hệ

Mã sản phẩm: BCR.TR | 500Thương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BCR.TR-500- Kích thước : ( Cao cm – Đ.kính cm – Đ.kính trong miệng cm)- Dung tích : 500ml- Trọng lượng :700gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship…

Bình Thủy Tinh Tròn Đựng rượu BCR14 | TM , Dung Tích Tùy Chọn

( 250ml | 500ml | 750ml | BCR.14-TC.750 )

Liên hệ

Mã sản phẩm: BCR14-750Thương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BCR14-750 |- Kích thước : 750ml : ( Cao 25.0cm – Đ.kính 13.0cm – Đ.kính trong miệng 3.0cm) 500ml : ( -)…Mã sản phẩm: BCR15-500Thương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1.Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BCR7-750- Kích thước : (Cao cm – Cạnh cm – Đ.kính trong miệng cm)- Dung tích : 750ml- Trọng lượng :700gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship Toàn quốc2….Mã sản phẩm: BCR1 | CC.500Thương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BCR1-500- Kích thước : ( Cao 27.0cm – Đ.kính 14.0cm – Đ.kính trong miệng 3.0cm)- Dung tích : 500ml- Trọng lượng :700gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng – Ship…Mã sản phẩm: BCR2 | P.750Thương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1.Thông tin sản Phẩm :- Mã số : BCR2|P.750- Kích thước : ( Cao 27.0cm – Đường kính lớn 12.0 cm – Đ.kính trong miệng 3.0cm)- Dung tích : 750ml- Trọng lượng :700gr- Trình trạng : Mới 100%- Còn Hàng…

Tư Vấn Bán Hàng (8h – 17h hằng ngày) 1900 27 27 25 ( Phím 1 )

Tư Vấn In Ấn (8h – 17h hằng ngày) 1900 27 27 25 ( Phím 1 )

Đơn Hàng Sự cố (8h – 17h hằng ngày) 1900 27 27 25 ( Phím 2 )