Bảng Vẽ Wacom Intuos Small Bluetooth Ctl, Bảng Vẽ Intuos Ctl

-

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:– Bút chạm màn hình 4096 mức lực nhấn– Vùng vận động 152 x 95mm (6 x 3.7in)– Độ ý kiến 133 pps– Tích phù hợp phím tính năng Express Key.– kết nối USB, Wireless Bluetooth

BỘ SẢN PHẨM GỒM CÓ– Bảng vẽ Wacom Intuos– bút vẽ Intuos không đầu xóa– 03 ngòi bút dự phòng (có sẵn bên phía trong bút)– Cáp USB


Bạn đang xem: Bảng vẽ wacom intuos small bluetooth ctl

1,700,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":98,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"800","weight_html":"800 g"},"attributes":"attribute_hinh-thuc":"Cu00f3 hu1ed9p","attribute_mau-sac":"Hu1ed3ng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"25","width":"20","height":"6","dimensions_html":"25 × 20 × 6 cm","display_price":1700000,"display_regular_price":1700000,"image":"title":"6","caption":"","url":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png","alt":"6","src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-416x416.png","srcset":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-416x416.png 416w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-300x300.png 300w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-1024x1024.png 1024w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-150x150.png 150w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-768x768.png 768w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-324x324.png 324w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-100x100.png 100w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png 1200w","sizes":"(max-width: 416px) 100vw, 416px","full_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png","full_src_w":1200,"full_src_h":1200,"gallery_thumbnail_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-324x324.png","thumb_src_w":324,"thumb_src_h":324,"src_w":416,"src_h":416,"image_id":91,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,700,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":99,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"800","weight_html":"800 g","attributes":"attribute_hinh-thuc":"Cu00f3 hu1ed9p","attribute_mau-sac":"u0110en","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"25","width":"20","height":"6","dimensions_html":"25 × 20 × 6 cm","display_price":1700000,"display_regular_price":1700000,"image":"title":"6","caption":"","url":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png","alt":"6","src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-416x416.png","srcset":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-416x416.png 416w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-300x300.png 300w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-1024x1024.png 1024w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-150x150.png 150w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-768x768.png 768w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-324x324.png 324w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-100x100.png 100w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png 1200w","sizes":"(max-width: 416px) 100vw, 416px","full_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png","full_src_w":1200,"full_src_h":1200,"gallery_thumbnail_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-324x324.png","thumb_src_w":324,"thumb_src_h":324,"src_w":416,"src_h":416,"image_id":91,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,700,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":100,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"800","weight_html":"800 g","attributes":"attribute_hinh-thuc":"Khu00f4ng hu1ed9p","attribute_mau-sac":"Xanh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"25","width":"20","height":"6","dimensions_html":"25 × 20 × 6 cm","display_price":1650000,"display_regular_price":1650000,"image":"title":"6","caption":"","url":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png","alt":"6","src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-416x416.png","srcset":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-416x416.png 416w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-300x300.png 300w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-1024x1024.png 1024w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-150x150.png 150w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-768x768.png 768w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-324x324.png 324w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-100x100.png 100w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png 1200w","sizes":"(max-width: 416px) 100vw, 416px","full_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png","full_src_w":1200,"full_src_h":1200,"gallery_thumbnail_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-324x324.png","thumb_src_w":324,"thumb_src_h":324,"src_w":416,"src_h":416,"image_id":91,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,650,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":101,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"800","weight_html":"800 g","attributes":"attribute_hinh-thuc":"Khu00f4ng hu1ed9p","attribute_mau-sac":"Hu1ed3ng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"25","width":"20","height":"6","dimensions_html":"25 × trăng tròn × 6 cm","display_price":1650000,"display_regular_price":1650000,"image":"title":"6","caption":"","url":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png","alt":"6","src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-416x416.png","srcset":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-416x416.png 416w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-300x300.png 300w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-1024x1024.png 1024w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-150x150.png 150w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-768x768.png 768w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-324x324.png 324w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-100x100.png 100w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png 1200w","sizes":"(max-width: 416px) 100vw, 416px","full_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png","full_src_w":1200,"full_src_h":1200,"gallery_thumbnail_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-324x324.png","thumb_src_w":324,"thumb_src_h":324,"src_w":416,"src_h":416,"image_id":91,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,650,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":102,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"800","weight_html":"800 g","attributes":"attribute_hinh-thuc":"Khu00f4ng hu1ed9p","attribute_mau-sac":"u0110en","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"25","width":"20","height":"6","dimensions_html":"25 × 20 × 6 cm","display_price":1650000,"display_regular_price":1650000,"image":"title":"6","caption":"","url":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png","alt":"6","src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-416x416.png","srcset":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-416x416.png 416w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-300x300.png 300w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-1024x1024.png 1024w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-150x150.png 150w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-768x768.png 768w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-324x324.png 324w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-100x100.png 100w, https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png 1200w","sizes":"(max-width: 416px) 100vw, 416px","full_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6.png","full_src_w":1200,"full_src_h":1200,"gallery_thumbnail_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vaimondo.com/wp-content/uploads/2022/07/6-324x324.png","thumb_src_w":324,"thumb_src_h":324,"src_w":416,"src_h":416,"image_id":91,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,650,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":103,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"800","weight_html":"800 g">">Hình thứcMàu sắc
Chọn một tùy chọn
Có hộp
Không hộp
Chọn một tùy chọn
Xanh
Hồng
Đen

Xem thêm: ️ Các Loại Thuốc Bao Niêm Mạc Dạ Dày : Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Chữa Trị

Xóa

Bảng vẽ Intuos CTL-4100WL, vùng chuyển động 6.0 x 3.7 in, độ sắc nét 2540 lpi, độ bình luận 133 pps, 4 phím tắt tùy biến, bút chạm màn hình 4096 nút lực nhấn, liên kết USB, Wireless Bluetooth, ứng dụng Painter Essentials 6 hoặc Aftershot 3 hoặc đoạn clip Studio Paint Pro

+ model : CTL-4100WL+ triệu chứng : gồm hàng


*
Khám phá cách sáng tạo mới với Wacom Intuos với chiếc bút nhẹ, siêu đúng chuẩn và phần mềm tải về miễn phí * tương xứng với phong cách của bạn, Wacom Intuos được xây dựngthiết kế để có những ý tưởng phát minh sáng tạo của chúng ta vào cuộc sống. Live, Dare, Create.
*
* Để tải phần mềm đi kèm, bạn cần đăng nhập hoặc sản xuất một ID Wacom và đk bảng vẽ Intuos của bạn. Bạn có thể yêu ước đăng ký bổ sung với những nhà cung ứng phần mềm. Số lượng ứng dụng tùy trực thuộc vào model bảng vẽ của bạn.

*
Nơi điều kỳ diệu bước đầu Vẽ nghệ thuật số, vẽ tranh hoặc sửa đổi ảnh? bất cứ điều gì các bạn yêu thích, Wacom Intuos có mọi thứ bạn phải để triển khai sự sáng sủa tạo. Thật tiện lợi để thiết đặt và áp dụng các phần mềm sáng tạo, vẫn sẳn sàng để chúng ta tải xuống miễn mức giá *. * Để tải phần mềm đi kèm, bạn cần đăng nhập hoặc tạo ra một ID Wacom và đăng ký bảng vẽ Intuos của bạn. Chúng ta cũng có thể yêu cầu đăng ký bổ sung cập nhật với các nhà cung cấp phần mềm. Số lượng ứng dụng tùy ở trong vào mã sản phẩm bảng vẽ của bạn.
*
Điều đầu tiên các bạn sẽ trải nghiệm là cảm hứng tự nhiên đến cố kỉnh nào của mẫu bút. Cảm thấy đến hơn 4K nấc lực thừa nhận và thi công ergonomic đưa về độ đúng mực và điều hành và kiểm soát tốt hơn cực kỳ nhiều.
*
Với kiến tạo mới mẻ cùng sống động, bảng vẽ giao diện Intuos mới tất cả hai kích cỡ khác biệt - bé dại và vừa phải - gồm hoặc không có kết nối bluetooth không dây 4.2.
*

*
Phù hợp với bạn Dù hình dạng vẽ bạn sử dụng có tương đối nhiều loại Felt cùng Flex Nibs để lựa chọn, toàn bộ chúng mọi được lưu trữ bên trong chính bút. Các bạn thậm chí hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh nhị nút của cây bút và tứ nút Express
Keys của dòng sản phẩm tính bảng để phù hợp với quy trình sáng tạo thành của bạn. * Ngòi cây viết Felt và Flex được phân phối riêng.

*
Mỗi hay tác hội họa luôn cần một khung tranh tự studio chuyên nghiệp, đến phòng ngủ tuyệt xa rộng thế, bảng vẽ Wacom Intuos luôn có các màu sắc tuyệt vời phù đúng theo với ngẫu nhiên khung cảnh bình thường quanh.Bạn có thể chọn color đen, màu xanh da trời Pistachio, hoặc màu hồng Berry.
*
*
CLIP STUDIO PAINT PRO với nét rửa tự nhiên, đánh màu nhanh chóng, tông màu không giới hạn và thư viện 3 chiều phong phú, bảng vẽ Wacom Intuos new có tất cả mọi thứ nhưng một họa sỹ truyện tranh đang nảy nở ý tưởng, hoặc người yêu lối vẽ Manga bắt buộc để đem hành vi vào cuộc sống thường ngày *. * Để tải phần mềm đi kèm, bạn cần đăng nhập hoặc chế tạo ra một ID Wacom và đk bảng vẽ Intuos của bạn. Chúng ta cũng có thể yêu mong đăng ký bổ sung với những nhà cung cấp phần mềm. Số lượng ứng dụng tùy trực thuộc vào mã sản phẩm bảng vẽ của bạn.
*

*
Sẵn sàng, cài đặt, sáng chế Intuos của Wacom xuất sắc với đã sẵn sàng. Bạn dễ dàng chỉ kết nối bảng vẽ với laptop Mac hoặc trang bị PC qua cổng USB, mua về và thiết đặt trình điều khiển, bạn sẽ hoàn vớ việc đk dễ dàng. Với trả lời trực tuyến và phần mềm tải về miễn chi phí *, các bạn sẽ không mất thời hạn cho quá trình sáng tạo.